Soubory

Alegría y Tradiciones Panameñas de Bique - Panamá

Alegría y Tradiciones Panameñas de Bique - Panamá

Soubor byl založen až v roce 2016 v oblasti Bique Arraiján s cílem vytvořit komunitu lidí, založenou na soužití a společnou snahou o povzbuzení kulturních hodnot oblasti Bique. Vyznačuje se silnou identitou a láskou k této oblasti. Pracuje s dětskými, mládežnickými i dospělými skupina a jeho mottem je přesvědčení, že jejich dlouholeté zvyky a tradice nejsou s plynutím času ztraceny. Je však o ně neustále pečovat a rozvíjet je i pro příští generace. Členové souboru vystupují nejen jako nositelé folkloru regionu Bique, ale starají se o šíření tanců, zvyků i obyčejů pro další generace. Rozvíjí pozitivní postoj pro vnímání národních tradic, starají se o jeho propagaci a snaží se formou kulturního zážitku předvádět co nejvíce z panamských tradic. Soubor vystupuje každoročně na mnoha domácích i zahraničních festivalech, je nositelem několika významných ocenění a účastní se mj. se svým programem každoročního vyhlášení Miss Panama. V minulém roce byl společně s naší Jitřenou a soubory z Mexika, Kostariky a Velikonočních ostrovů účastníkem největšího folklorního festivalu v kostarickém San José a jeho okolí pod názvem Raicés 2018. Soubor se představí ukázkami písní a tanců z různých regionů Panamy.
Vedoucím souboru je Blas Hernández.

Thettalos, Larisa - Řecko

Thettalos, Larisa - Řecko

Řecký soubor byl založen v roce 1979 v Larise, které je jedním z největších měst centrálního Řecka. Soubor se prezentuje v rámci stejnojmenné veliké asociace, která zahrnuje folklorní skupiny, pěvecké sbory, balet, malířství a další umělecké aktivity. Jejími členy jsou stovky členů od dětí až po seniory. Soubor pravidelně vystupuje na různých festivalech nejen v Řecku, ale i v mnoha dalších zemích, např. v Srbsku, Bulharsku, Turecku, Španělsku a dalších zemích. V České republice vystupuje soubor poprvé. Soubor se představí repertoárem nejznámějších a nejoblíbenějších tanců nejrůznějších regionů Řecka. Uvidíme tak tance z Thessaly (Soluň- centrální Řecko), řecké Makedonie (severní Řecko), Thraki (severozápadní část Řecka), řeckých ostrovů a samozřejmě nemůže chybět nejznámější řecký tanec, kterým je syrtaki.
Vedoucím souboru je paní Efi Proikou.

DFS Popradčan, Poprad - Slovensko

DFS Popradčan, Poprad - Slovensko

Dětský folklorní soubor je nejmladším tanečním uskupením při Základnej umeleckej škole v Poprade. Vznikl v roce 2008 a již brzy po založení se prezentoval na domácí scéně sérií vánočních koncertů. V současné době jsou v taneční složce děti ve věku od 4 do 15 let, rozdělených do více věkových skupin. Soubor sbírá, zpracovává a interpretuje zvyky, hry, písně a tance dětí ze slovenských regionů Spiš, Šariš a Liptov. Uchovává tak pro další generace tradice a zvyky podtatranského lidu. Kromě toho pravidelně nacvičuje vystoupení a koncerty k různým tradičním zvykům, jakými jsou vánoce, velikonoce či stavění máje.
Vedoucím souboru je Martin Richnavský, kteému jako choreografka a taneční pedagožka sekunduje Eva Čimborová.

Jitřenka, Dolní Čermná

Jitřenka, Dolní Čermná

Hlavním impulsem pro vznik Jitřenky byly právě Čermenské slavnosti, kterým až do roku 1995 chyběl domácí hostitelský soubor. Proto byl založen původně při Základní škole Vincence Junka v Dolní Čermné a zakrátko pak už vystupuje pod hlavičkou stejnojmenného spolku. Za dobu svého trvání rozdával radost z lidových tanců i písniček na domácí i zahraniční scéně (Slovensko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, SRN, Lotyšsko, Itálie, Bulharsko, Kostarika aj.). Ve vlastní tvorbě čerpá hlavně z původních pramenů podorlického regionu. Oživuje dávno zapomenuté tradice, např. v pásmech Čermenské štandrle či Svatojakubská noc. V pásmech se pravidelně objevují typické východočeské tance, jakými jsou mateníky, obkročáky, kalamajky a další. Po výročním koncertu k 25 letům od založení se k souboru přidalo několik nejstarších členů Jitřenky a došlo tak k posunu souboru na mládežnický soubor. Změnil se repertoár a díky tomu soubor prezentuje i náročnější choreografie. Soubor musel také znovu začít budovat hudební složku, a tak letošní slavnosti budou jejich premiérou.
Vedoucí souboru je od jeho založení Yvona Rybová.

Nisanka, Jablonec nad Nisou

Nisanka, Jablonec nad Nisou

Soubor zpracovává lidovou kulturu Pojizeří, Podještědí a Podkrkonoší, a proto vystupuje v tradičních krojích tohoto regionu. Při sestavování repertoáru čerpá především ze sbírek Pavla Krejčího, přičemž se nezaměřuje se pouze na interpretaci písní a tanců, ale snaží se ztvárnit tradice tak, aby oslovily současného diváka. V současné době čítá 25 členů, včetně muziky. Autorkou všech choreografií souboru je Jana Hanajová. Nisanka byla hostem mnoha festivalů a přehlídek v České republice a navštívila v minulosti deset zemí Evropy. V roce 1997 společně s několika soubory ze severovýchodních Čech zvítězila v pořadu „Z Vrchlabí do Polabí“ na mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici a podílela se na projektu Ústavu lidové kultury Strážnice – Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. V letošním roce si pro svou prezentaci přizvali i svou dětskou složku.
Vedoucím souboru je Jana Hamplová.

Jaro, Ústí nad Orlicí

Jaro, Ústí nad Orlicí

Soubor písní a tanců Jaro byl založen v roce 1965 v Ústí nad Orlicí. Původní repertoár tvořily dnes již neobnovované slovenské tance. Ten současný má regionální zaměření podle dochovaných písemných pramenů z Podorlicka. Tomu odpovídají i jednotlivé názvy tanců: Sedlácké, Tkalcovské, O posvícení, Já mám trakař novej. V nich se často objevují nejen typické regionální tance a písničky, jako např. mateníky a obkročáky, ale i třeba dupáky, řezankové apod. Jaro několikrát hostovalo na Slovensku, v Polsku, Nizozemí, SRN, Itálii, Slovinsku a např. i v USA. Repertoár lidové muziky Jara je z větší části zaměřen především na oblast Podorlicka, ale s chutí si zahrají i z rozsáhlého moravského i slovenského repertoáru.
Primášem muziky je Honza Dostál. Vedoucí souboru je Renata Reslerová.

Kudy na slavnosti?

Čermenské slavnosti se konají v areálu AZAS, Dolní Čermná 243, PSČ: 561 53
GPS souřadnice: 49° 58' 40.4214", 16° 33' 53.9244"

Podporují nás

Pardubický kraj
Městys Dolní Čermná
logo Jitřenka

Zobrazit všechny partnery